MERIDA FLX 3500

 MERIDA FLX 3500
18"
CHF 3'990.-
CHF 4'990.-