KOGA F3 5,0

KOGA F3 5,0
47cm 50cm
CHF 1'500.-
CHF 1'800.-